Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon

Yüzyılımızdaki ve gelecek asırlardaki gelişmişliğin tartışılmaz ölçütü olan teknolojik hareketlerin tam ortasında yer alabilecek, başta İngilizce olmak üzere tüm ulusların kullandığı ortak lisanları konuşabilen ve bu özelliğini en ileri düzeylere taşıyabilecek bir altyapıya sahip, başta kendisini sonra ailesini, arkadaşlarını, ülkesini hatta tüm insanlığı seven, tüm bunların ötesinde yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmeyi benimsemiş bir kültürel geçmişi özümseyen, ideal dünya geleceğinde, eksiksiz donanımıyla kapasitesini tam olarak kullanabilen, bireysel farklılıklarına göre yetiştirilmiş dünya insanı olarak yer alabilecek insanların eğitimine zemin hazırlamak, bu amaca uygun öğrenciler yetiştirmek, onların ufkunu açmak, onları yüreklendirmek TEK KAMPÜS OKULLARI’nın vizyonuyla tam olarak örtüşen misyonudur.

Vizyon

Ulusal değerlerimizi evrensel değerlerle bütünleştiren, tüm dünyada aranan nitelikli insan kriterlerine sahip, en üst düzeydeki donanımlara, en üst düzeydeki ahlak anlayışından taviz vermeden ulaşmayı hedefine koymuş, çağdaş, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda hareket eden, geçmişin deneyimlerinden yararlansa da gözü hep gelecekte olan, daima ileriye bakan, kazanımlarını kendisinden sonraki kuşaklara aktarmayı da son derece önemseyen bireylerin yetişmesine zemin hazırlamak üzere, anaokulundan, Anadolu ve fen lisesine tüm öğrenci profilini bünyesinde barındıran, tüm fiziki koşulları en modern biçimiyle sunan TEK KAMPÜS OKULLARI vizyonumuzun en somutlaşmış ifadesidir.